/
/
Prospekt informacyjny – co oznacza i jakie informacje w nim znajdziemy?
Prospekt informacyjny – co oznacza i jakie informacje w nim znajdziemy?

Klient kupujący mieszkanie od dewelopera w dopiero powstającym budynku, nie musi prowadzić prywatnego śledztwa dotyczącego wiarygodności swojego przyszłego partnera, ani samego domu. Nie musi – bo obowiązkiem dewelopera jest zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących inwestycji, i przekazanie ich kupującemu w postaci prospektu informacyjnego.

Prospekt informacyjny jest dokumentem o znaczeniu strategicznym dla podjęcia decyzji przez klienta. Nie tylko dlatego, że przedstawia podstawy inwestycji, ale także dlatego, że pozwala się zorientować w jej otoczeniu. Z prospektu zatem będzie wynikać nie tylko liczba okien w mieszkaniu, czy numer piętra, ale także informacja, czy obok domu nie będzie za cztery lata prowadzona autostrada.

Obowiązek przygotowania prospektu nakłada na dewelopera ustawa deweloperska, on też precyzuje zakres wiadomości, by deweloper nie próbował zataić przed swoi partnerem jednych, a nadmiernie wyolbrzymiać innych wiadomości.

Dzieląc się na dwie części – ogólną i szczegółową – prospekt prezentuje w pierwszej informacje dewelopera o sobie, o swoich osiągnięciach, technologiach jakie stosuje, o stosunku do wykonawców wykorzystywanych materiałów budowlanych itp. Dokument również zawiera informacje o budynku, w którym będzie ulokowane kupowane mieszkanie. W drugiej części umieszczone są informacje szczegółowe, poświęcone danemu lokalowi mieszkalnemu: parametry mieszkania, jego usytuowanie na kondygnacji, skomunikowanie z np. klatką schodową, windą, zsypem itp. Przyszły nabywca ma dostaje także mapkę kondygnacji z zaznaczonym mieszkaniem i wzór umowy deweloperskiej. Gdyby nabywca pozytywnie ocenił projekt na podstawie prospektu i zdecydował się podpisać umowę, tenże prospekt będzie załącznikiem do umowy.

Prospekt musi być przygotowany przed tym, jak deweloper rozpocznie sprzedaż mieszkań, musi zawierać informacje pełne i prawdziwe, czyli deweloper musi się wywiązać z tego, co obiecuje. Gdyby chciał złamać ten przepis, grozi mu odpowiedzialność karna i to, że w terminie 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej, nabywca może od niej odstąpić, jeśli zorientuje się, że został wprowadzony w błąd. Ponadto nabywca, który udowodni, że wskutek nieprawdziwych informacji w prospekcie doznał uszczerbku majątkowego, może domagać się odszkodowania za wprowadzenie w błąd – w dniu zawarcia umowy deweloperskiej.

Prospekt przygotowywany jest w formie papierowej i elektronicznej.

Print Friendly, PDF & Email