/
/
Proponowane zmiany w ustawie deweloperskiej
Proponowane zmiany w ustawie deweloperskiej

Proponowane zmiany w ustawie deweloperskiej – co zyska kupujący nieruchomość od dewelopera

Ustawa deweloperska choć mocno uporządkowała rynek mieszkaniowy, nie jest perfekcyjna, a część jej przepisów powinna być udoskonalona. Taką nowelizację zapowiadał też obecny rząd. Oto garść projektów zmian.

Pierwszą sugerowaną zmianą byłoby wprowadzenie konieczności podpisywania umów przedwstępnych na powstałe już mieszkania w formie aktu notarialnego. Zatem akt notarialny nie byłby zabezpieczeniem dla kupujących mieszkania jeszcze niewybudowane, ale także te gotowe, które są już objęte pozwoleniem na użytkowanie. Umowy deweloperskie miałyby być też rozszerzone na udziały w halach garażowych, bardzo często dziś budowanych na osiedlach pod budynkami wielorodzinnymi.

Kolejną propozycją zmiany byłaby rezygnacja z otwartych rachunków powierniczych, które nie są zabezpieczone gwarancją ubezpieczeniową lub bankową, a z których pieniądze są przekazywane deweloperowi po ukończeniu kolejnych etapów. To rozwiązanie nie jest jednak pozbawione wad – pozostawiając rachunki zamknięte, udostępniające środki dopiero po zakończeniu całej inwestycji, może doprowadzić do upadku małych firm deweloperskich, gdy np. nie będą mogły wyjąć pieniędzy z rachunku tego ostatniego typu z banku, który ogłosi upadłość.

Zmiana miałaby też dotyczyć umowy rezerwacyjnej, która nie jest dotąd sprecyzowana w przepisach ustawy, a mimo to jest stosowana i np. przez banki – wymagana.

O konieczności zmian mówił też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który do nowelizacji ustawy podsuwał konieczność wprowadzenia wzmocnienia ochrony rachunków otwartych w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Choć ta zmiana teoretycznie byłaby dobra dla nabywców, to mocno ograniczałaby pole działania deweloperów, którzy w przypadku jej wejścia w życie będą musieli posiadać duży kapitał własny i być w większym stopniu uzależnionymi od banków. Wzrośnie wówczas koszt ich działalności, wzrosną ceny mieszkań, a mniejsze firmy deweloperskie mogą wówczas zniknąć z rynku. A nabywcy… nie docenią większej ochrony ich pieniędzy, skoro finalnie będą musieli zapłacić więcej za mieszkanie, i zmniejszy się oferta rynkowa…

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij...

shares