/
/
Prawa nabywcy nieruchomości z rynku pierwotnego
Prawa nabywcy nieruchomości  z rynku pierwotnego

Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym nabywca ma szereg praw, dzięki którym może nabrać pewności, że podjął dobrą decyzję, lub… zweryfikować swoje plany i odstąpić od kupna. Prawa wynikają z ustawy deweloperskiej, z programów typu Mieszkanie dla Młodych, czy po prostu z… logiki i zdrowego rozsądku.

Przede wszystkim kupujący może sprawdzić dokładnie cechy inwestycji, mieszkania i budynku, jej otoczenia w promieniu kilometra, a także kondycję sprzedawcy – dewelopera. Wynika to z ustawy deweloperskiej, a same informacje znajdują się w wymienionym w niej prospekcie informacyjnym, o tyle ważnym, że pomagającym w podjęciu decyzji zakupu mieszkania jeszcze nieistniejącego, nieskończonego, mogącego być ocenianym tylko na podstawie oceny innych dzieł dewelopera i jego zapewnień. Sprzedawca – deweloper ma obowiązek przygotowania takiego prospektu z prawdziwymi i określonymi ustawowo danymi dla nabywcy. Nabywca ma prawo żądać takiego prospektu w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej.

Nabywca ma prawo do zapoznania się z innymi inwestycjami prowadzonymi wcześniej przez dewelopera – w zależności od swej woli i czasu, może więc udać się do takich budynków i rozmawiać z mieszkańcami, pytając o warunki życia, o ocenę standardu mieszkań, o stosunek dewelopera do potencjalnych reklamacji, napraw itp.

Nabywca ma prawo do wglądu do księgi wieczystej i do planów zagospodarowania przestrzennego wokół inwestycji. Może bowiem okazać się, że dowie się wówczas, że za oknami mieszkania, które chce kupić za kilka lat nie będzie już widział drzew lasu, lecz parking supermarketu – a to może wpłynąć na jego decyzję co do zakupu.

Kolejnym ważnym prawem nabywcy jest prawo do ochrony przeznaczonych na zakup środków: deweloper nie może nimi dysponować, bo trafiają one na specjalny rachunek bankowy, zarządzany przez bank. Wypłaty całości lub części na rzecz dewelopera dokonywane są tylko w określonych sytuacjach.

Wreszcie do praw nabywcy – ale już nie każdego – należy możliwość uczestnictwa w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych: dotyczy on zakupu mieszkania na rynku pierwotnym, dla małżeństw, w którym przynajmniej jedna osoba, młodsza, nie przekroczyła 35. roku życia, a  ubiegający się o dofinansowanie nie jest współwłaścicielem ani właścicielem mieszkania, a także osobą ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu (mieszkania lub domu) i to nie tylko teraz, ale również w przeszłości. 

Nie sposób nie wspomnieć o ewidentnym prawie, uruchamianym w przypadku wad – prawie do ich reklamowania według przepisów dotyczących rękojmi za wady oraz gwarancji, o ile kupujący faktycznie nie wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Gdyby zaś wiedział i akceptował ją, albo wyraził zgodę na montaż określonych urządzeń i elementów inaczej niż wynika to z umowy, to sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Print Friendly, PDF & Email