/
/
O programie MDM
O programie MDM

MDM – kto ma okazję i do kiedy będzie można skorzystać z programu

Program Mieszkanie dla Młodych dedykowany jest ludziom młodym, chcącym kupić swoją pierwszą nieruchomość – mieszkanie lub dom jednorodzinny, których ma wspierać poprzez system rządowych dopłat. Wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, a jego zasady precyzuje ustawa z dnia 27 września 2013 roku. Przed nim prowadzony był inny program dopłat – Rodzina na Swoim.

Potencjalni beneficjenci i wybrana przez nich nieruchomość muszą spełnić szereg  warunków:

 • program MdM skierowany jest do osób do 35 roku życia, nie posiadających własnej nieruchomości ani udziałów w innych nieruchomościach. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości. Lata wieku są liczone według rocznika, nie daty urodzin, a w przypadku małżeństw bierze się pod uwagę wiek najmłodszego z małżonków. Z ograniczenia są zwolnione osoby wychowujące przynajmniej troje swoich dzieci lub przysposobionych, które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych (określonych w ustawie). Jeśli kredytobiorca, który zaciągnął kredyt hipoteczny z dopłatą MdM, zostanie w ciągu pięciu lat rodzicem trzeciego lub kolejnego dziecka, to otrzyma  dodatkowe 5 proc. dopłaty.
 • dofinansowanie mogą otrzymać zarówno kawalerowie, panny, osoby pozostające w związkach nieformalnych, jak i małżeństwa.
 • dopłata MdM przeznaczona jest wyłącznie na lokal mieszkaniowy lub dom jednorodzinny, spełniający wymogi programu.
 • wartość wsparcia zależy od ilości posiadanych dzieci – jeśli beneficjenci ich nie posiadają , wynosi ona 10 proc. Beneficjenci otrzymują dopłaty wysokości od 10 proc. do maksymalnie 30 proc., czyli od kilkunastu tysięcy zł, do powyżej 100 tys. zł.
 • wysokość dopłat MdM oparta jest na wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania, liczonej według wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Jeśli beneficjentem ma być osoba, która wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania, musi ona w ciągu pół roku od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal, a jeśli posiada wspomniane spółdzielcze prawo – musi w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego, zrzec się tego prawa.

Jak czytamy na stronie mdmprogram.com, o rządowe dopłaty można starać się na:

 • lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego,
 • lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego,
 • dom jednorodzinny.

Ponadto, cytując stronę programu:

– „limit powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2 w przypadku beneficjenta bezdzietnego lub maksymalnie z dwójką dzieci. Jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci na wychowaniu, to jego limit metrażu będzie wynosił 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 1,1 x [średni wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości,

 • od połowy 2015 roku program MdM objął również rynek wtórny, dzięki czemu kredytobiorcy otrzymali dostęp do bardziej atrakcyjnych cenowo lokali mieszkalnych. Na rozwiązaniu zyskali również mieszkańcy mniejszych miast, gdzie nie są realizowane inwestycje deweloperskie. Limity dla mieszkań, z rynku wtórnego są dokładnie takie same, jak dla rynku pierwotnego. Czyli single/małżeństwa bezdzietne lub z maksymalnie dwójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 75 m2, natomiast single/małżeństwa z co najmniej trójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 85 m2. Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 0,9 x [średni wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości],
 • przy zakupie domu jednorodzinnego, ustawodawca ustalił takie same limity dla domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych. Przy domach jednorodzinnych inaczej prezentują się limity metrażowe – są one wyższe niż lokali mieszkaniowych. Beneficjent nieposiadający dzieci lub posiadający maksymalnie dwoje dzieci może zakupić nieruchomość (wolnostojąca lub w zabudowie szeregowej) do 100 m2. Beneficjent posiadający więcej niż troje potomstwa będzie mógł zakupić nieruchomość do 110 m2.,
 • przy samodzielnym budowaniu domu jednorodzinnego beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości. Nie musi on brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym”.

Program ma obowiązywać do końcu 2018 roku.

Print Friendly, PDF & Email