/
/
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – co to jest, o czym informuje i dlaczego jest ważny?
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – co to jest, o czym informuje i dlaczego jest ważny?

Deweloper proponuje mieszkanie kusząc efektownymi wizualizacjami, pokazując makietę osiedla, i zapewniając, że będzie ono prawdziwą enklawą zieleni. Cisza, spokój, świeże powietrze – nic tylko kupować. Ale potencjalni nabywcy powinni sprawdzić, czy faktycznie tak będzie gdy osiedle powstanie: i mogą się o tym przekonać, zaglądając do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Pod tą nazwą kryje się ważny dokument niezależny od dewelopera, a pokazujący interesującą nabywców okolicę w szerszym ujęciu, nie tylko z punktu widzenia reklamy dewelopera. Plan bowiem, jako dokument prawa miejscowego może być nośnikiem ważnych informacji dla przyszłych nabywców, tym bardziej, że należy do najważniejszych źródeł danych o nieruchomości, wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. I jest nadrzędny pod względem znaczenia od zapisów studium oraz decyzji o warunkach zabudowy. Posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego dobrze świadczy o władzach terenu, jako o partnerze wiarygodnym, z którym inwestorzy mogą podejmować rozmowy o ich inwestycjach.

Autorem planu jest rada gminy lub rada miasta, która stawia sobie za cel jak najlepsze zagospodarowanie terenu i zapewnienie ładu przestrzennego na danym obszarze. Rada tym samym określa w planie jakie są możliwości zagospodarowania terenu, a te mogą – choć nie powinny – różnić się od wizji roztaczanej w biurze dewelopera. Przyszły nabywca nieruchomości sprawdzi zatem w planie, jaki typ zabudowy jest przewidziany na danym terenie, jakie urządzenia infrastruktury są lub będą instalowane w pobliżu (np. energetyczne linie przesyłowe), jakie są dopuszczone odległości obiektów od granic działek, czy ciągów komunikacyjnych, czy nawet i to, czy budynek może być wykorzystywany dla celów działalności gospodarczej.

Po zapoznaniu się z planem nabywca może więc ustalić, czy inwestycja będzie miała za sąsiada las, czy obwodnicę, linię kolejową, fabrykę, czy cmentarz. To kapitalne uzupełnienie wizualizacji dewelopera, które może poprzeć, lub przekreślić jego wysiłki.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że plany zagospodarowania nie są wieczne – rada gminy, czy miasta może je zmieniać, ale mimo to są najlepszym świadectwem założeń lokalnej polityki przestrzennej. Nabywcy mogą jednak przy takich zmianach tracić lub zyskiwać: gdyby w efekcie zmian nieruchomość traciła wartość, można domagać się odszkodowania, ale gdyby wartość wzrosła, a w ciągu pięciu lat od tej zmiany nieruchomość została sprzedana, to jej właściciel może spotkać się z koniecznością wniesienia opłaty planistycznej – procentu od różnicy w wartości nieruchomości przed i po zmianie planu.

Print Friendly, PDF & Email