/
/
Jak sprawdzić status prawny inwestycji deweloperskiej i gdzie szukać informacji?
Jak sprawdzić status prawny inwestycji deweloperskiej i gdzie szukać informacji?

Kupno mieszkania dla zdecydowanej większości klientów deweloperów nie jest porównywalne z kupieniem gazety w kiosku: dokonywane jest może raz, dwa w życiu i wiąże się z tyloma wyrzeczeniami, co obawami. W końcu powierzamy obcej firmie majątek życia, uzbierany lub pożyczony w ramach kredytu bankowego, który będziemy długo spłacać… Czy ta firma jest bezpieczna? Czy za jakiś niedaleki czas nie przeczytamy w prasie o aferze finansowej i nabitych w butelkę klientach… naszego dewelopera? Chcemy więc upewnić się, że dobrze robimy, decydując się na zakup w biurze sprzedaży wybranej firmy, że jest ona bezpieczna, sprawdzona i z tradycjami. A tym samym – że tak samo pewna jest wybrana inwestycja deweloperska. Tylko… jak to zrobić?

Najprościej jest przygotować sobie szereg powiązanych ze sobą pytań i zadać je w czasie wizyty w biurze sprzedaży mieszkań. Klienci firm deweloperskich pytają zatem, czy inwestycja realizowana jest na gruncie należącym do dewelopera, czy oparta jest o prawomocne pozwolenie na budowę, czy jej finansowanie prowadzone jest ze środków własnych, czy z kredytu, a także objęta jest gwarancją – i jeśli tak, to jaką. Jeśli ktoś się nieco chociaż zna na sytuacji prawnej i realiach rynku mieszkaniowego, to z odpowiedzi na pytania, zbuduje sobie obraz, jaki pozwoli mu podjąć decyzję o zakupie, lub o rezygnacji z niego. Ale jeśli nie – to trzeba poszukać innej metody.

Ta zaś jest podejściem zalecanym prze praktyków, prostym i zgodnym ze stanem prawnym – z prawami i obowiązkami kupującego i jego partnera, jakim jest deweloper. Zgodnie z ustawą deweloperską przyszły kupujący – czyli potencjalny klient firmy deweloperskiej może zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o prospekt informacyjny inwestycji. W tym dokumencie są zawarte podstawowe informacje, dające nam odpowiedzi na pytania o wiarygodność dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji. Niezależnie więc od naszego wcześniejszego rozpoznania, i tak trzeba skorzystać z możliwości zasięgnięcia informacji za pośrednictwem prospektu.

W prospekcie znajdziemy informacje o doświadczeniu firmy deweloperskiej, poparte spisem wcześniej realizowanych inwestycji. Ponadto będą tam wskazówki dotyczące dewelopera (czy wobec niego nie toczy się postępowanie egzekucyjne), jak i samej inwestycji – stanu prawnego działki (czy nie jest już zapisana jako zabezpieczenie kredytu bankowego), wszystkich niezbędnych zezwoleń, planu zagospodarowania przestrzennego sąsiednich działek, planowanych lub obecnych w promieniu kilometra takich inwestycji jak wysypiska, czy spalarnie śmieci, cmentarze, drogi, linie kolejowe. W prospekcie także musi być zawarta informacja o finansowaniu inwestycji i zabezpieczeniu interesu nabywców poprzez rachunek powierniczy, o terminie zakończenia budowy i o terminie przeniesienia praw własności nieruchomości.

Interesujących i szczegółowych danych o inwestycji można się spodziewać w tej części prospektu, która traktować będzie o wybranym przez nas lokalu, standardzie jego wykończenia, instalacjach, jakie są w nim założone, a także o danych dotyczących części wspólnej budynku.

Inwestycję możemy też sprawdzać prosząc dewelopera o możliwość wglądu do takich dokumentów jak pozwolenia na budowę, projektu i do księgi wieczystej nieruchomości.

Print Friendly, PDF & Email