/
/
Condohotel – czy lepszy dla firmy, czy dla osoby prywatnej?
Condohotel – czy lepszy dla firmy, czy dla osoby prywatnej?

Condohotel jest budynkiem o charakterze mieszkalno – hotelowym, stojącym zazwyczaj w okolicy atrakcyjnej turystycznie – nad morzem, albo w górach, w którym funkcjonują apartamenty wynajmowane np. turystom, należące do ich właścicieli, a zarządzane przez wyspecjalizowanych administratorów. Właściciele nie zajmują się swoim majątkiem, nie muszą o nic się troszczyć, a jeszcze otrzymują za niego zyski z wynajmu, przekazywane przez firmę zarządzającą. Ta ostatnia zajmuje się reklamą, pozyskiwaniem mieszkańców do apartamentu, odprowadzaniem wszelkich opłat, zarządzaniem i w jej interesie jest przeprowadzenie wszystkich operacji jak najlepiej, by mieszkanie przynosiło zysk – umówiony właścicielowi – i wypracowany – właśnie dla niej.

Apartamenty w condohotelu mogą należeć zarówno do osób fizycznych, jak i do firm. Przy zakupie  apartamentu jego właściciel płaci podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od zysku oraz podatek VAT, po czym część tych kosztów rozlicza w deklaracjach podatkowych.

Przede wszystkim właściciel apartamentu w systemie condohotelu jest zwolniony w całości z podatku VAT – niezależnie od tego, czy jest osobą prywatną, prowadzącą działalność gospodarczą czy jest firmą. Dlatego niektórzy deweloperzy oferują apartamenty w cenie netto, wiedząc, że właściciel i tak tylko tyle faktycznie zapłaci, bo odbierze podatek VAT. Podatnikiem może być firma – płatnik VAT-u, a może być osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą – czyli wykorzystuje budynek do celu zarobkowego w sposób ciągłym. Także przez wynajmowanie apartamentu w condohotelu operatorowi, który dalej nim zarządza. Według ustawy Prawo działalności gospodarczej, nie musi wtedy rejestrować działalności gospodarczej. Jeśli osoba fizyczna – podatnik – nie ma zarejestrowanej takiej działalności, a w okresie rozliczeniowym nie nie dokonała czynności opodatkowanych, czyli sprzedaży, zarejestrowała się jako podatnik VAT (najlepiej jeszcze przed dokonaniem zakupu apartamentu w condohotelu), zakupiła apartament od developera, ma lokal teraz w ewidencji zakupu VAT i składa w terminie do 25 dni od końca miesiąca comiesięczną deklarację VAT-7 – to otrzyma zwrot podatku VAT.

Osoba fizyczna prywatnie będąca właścicielem condohotelu, a nie prowadząca działalności gospodarczej opodatkowuje swoje dochody według ogólnych zasad skali podatkowej – i wtedy korzysta ze stawki 18 lub 32 procent w zależności od wysokości dochodu – mogąc przy tym odliczać czynsze, koszty eksploatacji, koszty amortyzacji, albo stosuje przy rozliczaniu podatku ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, czyli płaci stawkę 8,5 procent od przychodu. W tym przypadku jednak nie może odliczać kosztów uzyskania. Jeśli przy tym przychody przekroczą granicę 4 tys. euro, to stawka ryczałtu wzrośnie do 20 procent przychodów.

Firma, będąca właścicielem lokalu w condohotelu może także odliczać VAT. Do jej obowiązków należy rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej i w nie może właśnie włączyć przychody z wynajmu mieszkania w condohotelu. W ramach działalności może ona wykorzystać jeden z trzech sposobów opodatkowania: jak wyżej skalę podatkową 18 i 32 procent, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 procent, lub podatek liniowy 19 procent.

Zwrot podatku naliczonego VAT od zakupu lokalu w condohotelu, albo różnicy podatku naliczonego i należnego następuje w ciągu 60 dni na podany rachunek bankowy, chyba, że Urząd Skarbowy przedłuży ten termin, bo będzie chciał sprawdzić zasadność odliczenia

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij...

shares