/
/
Badamy dewelopera
Badamy dewelopera

Badamy dewelopera – analiza prawna i finansowa

Decyzja o zakupie mieszkania podjęta, przeprowadzona analiza własnych możliwości finansowych, a w tym – możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego, wybrana lokalizacja, osiedle, budynek – ale nadal czegoś się obawiamy. Nie mamy pewności, czy dobrze lokujemy zaufanie, czy deweloper, któremu powierzymy nasze pieniądze, faktycznie spełni nasze oczekiwania…

Każdy z klientów firmy deweloperskiej stara się ustalić jak najwięcej szczegółów jej dotyczących: pyta znajomych, czy mieli już do czynienia z firmą, szuka też opinii w Internecie, analizując szczególnie doniesienia o kłopotach finansowych, wadach budynków, podejściu do klientów, czy o działaniach reklamacyjnych na rzecz już niezadowolonych innych klientów.

Sprawdzenie wiarygodności, kondycji finansowej i rzetelności firmy deweloperskiej nie wymaga jednak zastosowania przypadkowych metod i stało się prostsze po wejściu w życie ustawy deweloperskiej. Deweloper ma bowiem obowiązek przedstawienia swoim klientom, lub przyszłym klientom, prospektu informacyjnego, w którym zawarte są konkretne, określone w ustawie informacje o nim samym, o inwestycji, jej otoczeniu, i o mieszkaniu, które jest wystawione na sprzedaż.

Z prospektu poznamy podstawowe informacje o deweloperze – jego adres, numery NIP, REGON, dane teleadresowe, jakie inwestycje już zrealizował (ich adresy, daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie, itp.), czy i jakie postępowania egzekucyjne były prowadzone wobec dewelopera. W tym dokumencie zawarte są także podstawowe dane inwestycji – dotyczące gruntu numer księgi wieczystej, obciążenia hipoteczne, itp., informacje dotyczące budowy – pozwolenie na budowę, harmonogram inwestycji, detale związane z finansowaniem z udziałem procentowym, rodzaj rachunku powierniczego z nazwą banku, dane związane ze sposobem pomiaru powierzchni, czy z warunkami waloryzacji ceny, itp. Prospekt musi też zawierać dokładny opis mieszkania i budynku, a więc cenę, liczbę kondygnacji, liczbę lokali w budynku, liczbę miejsc garażowych i postojowych, charakterystykę technologii, w jakiej wykonano mieszkanie, czy budynek, standard wykończenia, dostępne media, dostęp do drogi publicznej, itp. Ważnym punktem jest też opis warunków, na jakich strony mogą odstąpić od umowy deweloperskiej.

Prospekt podaje też, jak wygląda, i jak będzie wyglądać infrastruktura najbliższej okolicy (szczególnie uciążliwe jej elementy), a tym samym, czy w promieniu kilometra są poprowadzone, lub czy będą budowane drogi, tory kolejowe, cmentarze, wysypiska i spalarnie śmieci, a także oczyszczalnie ścieków.

Mimo że prospekt musi zawierać prawdę (jest dokumentem, który w razie zawarcia nieprawdziwych informacji stanie się podstawą do odstąpienia od umowy), można i warto sprawdzić dewelopera także za pomocą innych sposobów. O tym, czy mamy do czynienia z doświadczoną firmą możemy przekonać się, pozyskując odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (tam też znajdziemy informację, kto może reprezentować dewelopera przy zawieraniu umowy, a także roczne sprawozdania finansowe), lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Księgę wieczystą można sprawdzić w Internecie, a w starostwie powiatowym – pozwolenie na budowę.

Nabywca może zapoznać się też ze sprawozdaniem finansowym dewelopera i – jeśli taka jest – jego spółki dominującej, za okres dwóch ostatnich lat, co zapewnia Ustawa deweloperska.

Warto zwrócić uwagę na podejście dewelopera do próśb potencjalnego nabywcy – rzetelna firma nie ma nic do ukrycia przed swoim potencjalnym partnerem, nie odmówi więc informacji dotyczącej jej kondycji finansowej, czy dokumentów zapewniających tytuł prawny firmy do danej nieruchomości.

W sprawdzeniu i potwierdzeniu wiarygodności firmy deweloperskiej pomocne będą też wspomniane fora internetowe grupujące dotychczasowych klientów danego dewelopera, dane banków, prowadzących własne listy wiarygodnych deweloperów, wizyty na osiedlach już wzniesionych przez dewelopera i rozmowy z mieszkańcami, a także ewentualne członkostwo dewelopera w organizacjach nakładających na swoich członków stosowanie się do Kodeksu Dobrych Praktyk, i Zasady Umowy Deweloperskiej, takich jak np. Polski Związek Firm Deweloperskich.

Print Friendly, PDF & Email